Participating cities

Contact & Activities

Participating city

Lomma kommun (Lomma Municipality)
23.000 inhabitants

Local contact

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Matilda Gradin
Hamngatan 3, 234 81 Lomma
++46 040 6411000

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Under veckan kommer Lomma kommun genomföra olika arrangemang för att uppmärksamma hur vi kan resa hållbart och smart tillsammans:
-Kommunrepresentanter kommer vara ute och tacka cyklister och bussresenärer med fika och ”give-aways”.
-I grundskolorna kommer hållbar mobilitet att uppmärksammas och klasser kommer att tävla i att samla poäng genom att resa till skolan genom gång, cykel eller kollektivtrafik.
-Föreläsning på årets tema kommer att hållas på biblioteket i kommunen. Dels kommer kommunrepresentanter informera om planerade förändringar i Lomma gällande trafik och kollektivtrafik. Dels kommer forskare att presentera aktuell kollektivtrafikforskning.
-En aktivitetsdag för kommuninvånarna kommer att arrangeras i centrala Lomma den 16/9 som en invigning av Trafikantveckan. Representanter från näringsliv, föreningar, kommunen, polisen med flera kommer att hålla i olika aktiviteter under dagen. Cykelteknikbana för barn, tävlingar och dialog om hur vi kan resa hållbart och smart tillsammans är exempel på aktiviteter.

Participants map

Participation reports

Find statistics and information on past editions of EUROPEANMOBILITYWEEK in the participation reports 

  2017   [PDF, 1.9mb]

  2016   [PDF, 1.8mb]

  2015   [PDF, 1.5mb]

  2014   [PDF, 1.4mb]

  2013   [PDF, 5.0mb]

  2012   [PDF, 1.7mb]

  2011   [PDF, 0.9mb]