Participants

Contact & Activities

Participating city

Galanta
15.500 inhabitants

Local contact

Oddelenie spoločenských služieb
Ing. Tibor Drozd
Galanta, Mierové námestie 940/1,92401
++421 031 788 43 61

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia udržateľnej mobility prostredníctvom plagátov, letákov, informačných tabúľ a lokálnych médií, aktivity organizované školami.
17 September
Propagácia udržateľnej mobility prostredníctvom plagátov, letákov, informačných tabúľ a lokálnych médií, aktivity organizované školami..
18 September
Dňa 18.9.2019 od 7,00 do 9,00 v rámci Európskeho týždňa mobility zorganizujeme "Raňajky pre cyklistov". Propagácia udržateľnej mobility prostredníctvom plagátov, letákov, informačných tabúľ a lokálnych médií, aktivity organizované školami.
19 September
Propagácia udržateľnej mobility prostredníctvom plagátov, letákov, informačných tabúľ a lokálnych médií, aktivity organizované školami.
20 September
Propagácia udržateľnej mobility prostredníctvom plagátov, letákov, informačných tabúľ a lokálnych médií, aktivity organizované školami.
21 September
Propagácia udržateľnej mobility prostredníctvom plagátov, letákov, informačných tabúľ a lokálnych médií, aktivity organizované školami.
22 September
Dňa 22.9.2019 v nedeľu od 10,00 do 16,00 v rámci Európskeho týždňa mobility a medzinárodného dňa bez áut organizujeme akciu "Deň bez áut na hlavnej". V uvedený deň uzavrieme Hlavnú ulicu v Galante od kruhového objazdu pred mestským úradom po policajnú stanicu ( odbočka na Poštovú ulicu) pre autá a uvedenú trasu sprístupníme len cyklistom, kolobežkárom, korčuliarom a chodcom. V priebehu tejto udalosti umožníme firmám zaoberajúcich sa predajom ekologických dopravných prostriedkov bezplatne prezentovať ich spoločnosť formou stánku, alebo iným spôsobom, tým chceme podporiť myšlienku používania ekologických dopravných prostriedkov.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Dňa 22.9.2019 v nedeľu od 7,00 do15,00 v rámci Európskeho týždňa mobility a medzinárodného dňa bez áut organizujeme akciu "Deň bez áut na hlavnej". V uvedený deň uzavrieme Hlavnú ulicu v Galante od kruhového objazdu pred mestským úradom po policajnú stanicu ( odbočka na Poštovú ulicu) pre autá a uvedenú trasu sprístupníme len cyklistom, kolobežkárom, korčuliarom a chodcom. V priebehu tejto udalosti umožníme firmám zaoberajúcich sa predajom ekologických dopravných prostriedkov bezplatne prezentovať ich spoločnosť formou stánku, alebo iným spôsobom, tým chceme podporiť myšlienku používania ekologických dopravných prostriedkov.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)