Participating cities

Contact & Activities

Participating city

Bergen op Zoom
67.000 inhabitants

Local contact

Milieu
Jordy Leenknecht
Postbus 16
4700 AA Bergen op Zoom
++31 0164-277550

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Dinsdag 17 september 2013:
Bergen op Zoom, Omgevingsdienst West en Midden Brabant:

DOELGROEP AUTOMOBILISTEN
Band op Spanning
In iedere gemeente wordt aan alle inwoners/bezoekers aangeboden een controle uit te voeren van de bandenspanning. Zodoende worden zij bewust gemaakt van de gevolgen van een te lage bandenspanning
op de veiligheid en het brandstofverbruik.
Automobilisten worden aangesproken en voorgelicht. Vervolgens wordt hen de service aangeboden.
Indien nodig worden de banden op spanning gebracht.