Participating cities

Contact & Activities

Participating city

Huddinge kommun
106.100 inhabitants

Local contact

Jonas Ackebo
HUDDINGE KOMMUN
141 85 Huddinge
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsavdelningen
Gatu- och trafiksektionen
++46 853536474

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Utåtriktade aktiviteter för att uppmuntra hållbart resande och skapa dialog kring kommunens arbete med att öka andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Gå- och cyklatävling för kommunens elever i årskurs F-6. Delta i regional kampanj för att öka andelen cykelressor i Stockholmsregionen.

Participants map

Participation reports

Find statistics and information on past editions of EUROPEANMOBILITYWEEK in the participation reports 

  2017   [PDF, 1.9mb]

  2016   [PDF, 1.8mb]

  2015   [PDF, 1.5mb]

  2014   [PDF, 1.4mb]

  2013   [PDF, 5.0mb]

  2012   [PDF, 1.7mb]

  2011   [PDF, 0.9mb]